Mọi người cho minh bít ?

có bn gà trên đời
10 câu trả lời 10