Mọi người cho minh bít ?

có bn gà trên đời
6 câu trả lời 6