Mọi người cho minh bít ?

có bn gà trên đời
7 câu trả lời 7