Giúp với :tại sao ns rừng là lá phổi xanh điều hòa bầu khí quyển?

9 câu trả lời 9