Giúp với :tại sao ns rừng là lá phổi xanh điều hòa bầu khí quyển?

8 câu trả lời 8