Cách làm mai rụng lá vào ngày tết?

Có cách nào để làm mai rụng lá vào ngày tết mà không cần lặc lá không? Nhưng phải đảm bảo sức khỏe của cây.
4 câu trả lời 4