We/stay/mini-hotel/a lake Hãy sắp xếp thành câu hoàn chỉnh?

5 câu trả lời 5