Cho mình hỏi 1vạn = 10 ngàn... Nhưg 10 tệ lại = 30 ngàn... Nhưg ở Trung Quốc thì 1 vạn lại lớn hơn 100 hoặc 10 tệ..rất rối?

Nhân dân tệ
6 câu trả lời 6