Các bạn ơii dạo này mình không biết tại sao. Trong đầu mình lại có những suy nghĩ xúc phạm đến chúa.cứ hiện lên . M có xin thầm chúa tha thứ?

6 câu trả lời 6