Ai khôi phục tk giapfc@yahoo.com dùm e vs, hoặc chỉ e khôi phục vs ạ, w cảm ơn?

Tk yahoo của e bị lấy trộm
6 câu trả lời 6