Ai còn nhớ bộ phim truyền hình Đức hay Áo có cái sân bay có 2 ông giám đốc , hình như tên phim là sân bay . Ai biết tên gốc chỉ giúp !?

5 câu trả lời 5