04/01/2012: ĐÔI ĐIỀU TẤM THIỆP CƯỚI?

04/01/2012: ĐÔI ĐIỀU TẤM THIỆP CƯỚI Thiệp hồng, bạn hữu mới trao tay Nhìn Bloc lịch treo nhẩm tính ngày Tiệc cưới đúng vào ngày thứ bảy Tiền lương ngày ấy có ai hay Vui tình đồng nghiệp, mừng đôi bạn Hạnh phúc trăm năm, thật đẹp đôi Mười bốn tới đây, ngày thứ bảy Trong lòng, cũng cả Xem Thêm:... hiển thị thêm 04/01/2012:
ĐÔI ĐIỀU TẤM THIỆP CƯỚI
Thiệp hồng, bạn hữu mới trao tay
Nhìn Bloc lịch treo nhẩm tính ngày
Tiệc cưới đúng vào ngày thứ bảy
Tiền lương ngày ấy có ai hay
Vui tình đồng nghiệp, mừng đôi bạn
Hạnh phúc trăm năm, thật đẹp đôi
Mười bốn tới đây, ngày thứ bảy
Trong lòng, cũng cả

Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2015/01/04012...
3 câu trả lời 3