Hỏi về bướm và cái chết?

hôm rài mình hay thề bậy bạ rất nhiều mà không thực hiện được lời thề, hôm nay gặp con bướm bay vào nhà đậu vào người.mà nghe trên mạng nói đó là điềm die, mình hoang mang quá, đó có phải quả báo mình phải chịu do thề bậy bạ không.mong ai đó hiểu rõ phong thủy chỉ ra cách mình giải trừ lời những lời thề bậy đó
5 câu trả lời 5