Nên theo đạo Phật hay chúa?

Mình sợ địa ngục lắm ..muốn theo đạo Phật mà tu hành...nhưng lại sợ 1 điều trong kinh thánh có ghi .ai không theo chúa sẽ bị ném vào hoả ngục...Theo đạo chúa lại ko đc vì gia đình không cho...vậy m.n cho mình hỏi phải làm sao Có phải ai theo Phật đều bị chúa ném vào hoả ngục đời đời ko.....Mình là dân an giang m.n... hiển thị thêm Mình sợ địa ngục lắm ..muốn theo đạo Phật mà tu hành...nhưng lại sợ 1 điều trong kinh thánh có ghi .ai không theo chúa sẽ bị ném vào hoả ngục...Theo đạo chúa lại ko đc vì gia đình không cho...vậy m.n cho mình hỏi phải làm sao
Có phải ai theo Phật đều bị chúa ném vào hoả ngục đời đời ko.....Mình là dân an giang m.n ở đây đều theo đạo hoà hảo .Gia đình mình cũng vậy :(
10 câu trả lời 10