Những câu ca dao tục ngữ nói về tự tin?

Cập nhật: làm ơn viết có dấu
14 câu trả lời 14