Có còn sớm quá để nói lời từ biệt Yahoo và các bạn thân yêu của tui không?

❤️❤️❤️💐💐💐😊😊😊
19 câu trả lời 19