Giúp e kiếm việc làm tết vs ạ . Việc gì e làm cũng đc miễn có tiền.?

E sinh năm 95 là nam đang học năm cuối e cần tiền e ai có việc gì hay cần gì e làm cũng đc ạ . Số đt e 086 896 0423 lợi 21 tuổi ạ
8 câu trả lời 8