Làm thế nào để quần áo thơm?

Đôi khi e đi lướt qua một ng thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng k quá hắc hay nồng, mà bạn ấy bảo là có dùng nc xả vải và giấy thơm, mọi ng chỉ e cách để quần áo thơm thoang thoảng kiểu v để ng ngang qua có thể ngửi thấy ấy, tiện thể cho e thêm vài hãng xả vải hay giấy thơm gì đó nhé, e rất thích có mùi thơm kiểu v
5 câu trả lời 5