Xin định cư mãi mãi ở Canada mà không phải đường hôn thê(nghĩa là lấy chồng để được ở lại đấy). Em theo diện du học thiết kế thời trang?

Hãy giúp em
3 câu trả lời 3