Giúp mình với?

giờ mình không biết cách xem điểm số của mình trên yahoo
5 câu trả lời 5