Giúp mình với?

giờ mình không biết cách xem điểm số của mình trên yahoo
6 câu trả lời 6