Học về cnc hệ cao đẳng thì học ở đâu?

Mọi người cho em hỏi là em muốn học về cnc chứ không phải gia công máy cơ, nói chung là em muốn học về cơ khí tự động thì học ngành gì (hệ cao đẳng) & học ở đâu?
4 câu trả lời 4