Bh chuyển trường THPT DL sang 1 trường THPT DL khác thì phải làm thế nào nhỉ??? Mông anh chị giải đáp hộ em?

3 câu trả lời 3