Tại sao châu nam cực không có dân cư sinh sống thường xuyên?

Bạn nào biết trả lời giúp mình nha
10 câu trả lời 10