Anh e họ yêu nhau?

Anh là con của Bác Tư em , tức là ba của em là em ruột của ba anh ấy. Thế cho e hỏi 2 đứa có quen nhau dc k , nếu quen nhau thì chuyện j sẽ xảy ra ạ ?
15 câu trả lời 15