Cho mình hỏi Miền Bắc hay nói "Mày bị rồ à", thế rồ nghĩa là gì vậy ạ ?

17 câu trả lời 17