( Con gì ?) Con gì có 4 chân to như 4 cái bát, thân lại chỉ nhỏ bằng ngón tay? Là con gì là con gì! + con này không sống trong nước. + khó !?

5 câu trả lời 5