Mình có người bạn có thai 5 tháng nhưng k đủ khả năng nuôi. Ai có nhu cầu liên hệ em 0907119091?

7 câu trả lời 7