Cho tui hỏi vỏ trấu có ăn được không??

7 câu trả lời 7