Em là gay vậy mà em đã lấy vợ nhưng không phải đồng giới! Trái tim em vẫn đang theo gay! Em phải sống sao?

13 câu trả lời 13