Tôi không biết phải làm gì...?

Tôi chỉ là một học sinh trung học. Tôi không muốn lớn lên, không muốn đối mặt với tất cả. Tôi chỉ muốn được bên cha mẹ mõi ngày, chỉ ăn và chơi. Tôi biết tôi đang làm khổ họ. Tôi chẳng những làm mẹ thất vọng mà làm các chị ghét mình. Họ nghĩ tôi chẳng hiểu cho họ. Tôi... hiển thị thêm Tôi chỉ là một học sinh trung học. Tôi không muốn lớn lên, không muốn đối mặt với tất cả. Tôi chỉ muốn được bên cha mẹ mõi ngày, chỉ ăn và chơi.
Tôi biết tôi đang làm khổ họ.
Tôi chẳng những làm mẹ thất vọng mà làm các chị ghét mình. Họ nghĩ tôi chẳng hiểu cho họ.
Tôi biết. Tôi hiểu tất cả nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật này!
Một ngày mới là một ngày cha mẹ già đi. Một ngày trôi qua tôi không thể ngừng suy nghĩ.
Đôi lúc tôi muốn lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, nhưng tôi sợ phải đối mặt với sách vở. Mỗi ngày tôi càng lơ là học tập. Tôi căn bản khong theo kịp bạn học. Việc đó là chướng ngại của tôi. Mọi việc làm tôi bối rối.
Tôi biết tôi làm sai.
Tôi lại càng không muốn sửa.
Tôi chẳng thể làm gì...
16 câu trả lời 16