Cho em hỏi em mới lớp 8?

Em muốn bóp vú nhỏ bạn cũng thân nhưng ko dám mỗi lần gặp nó em toàn nhìn vú nó mà vú nó đúng bự lun Mỗi lần nhìn là nứng lên
Giờ phải làm sao ?
18 câu trả lời 18