Tư vấn dùm e đi đà lạt?

Tụi e là sv mới ra trường tụi e tính đi đà lạt...
Mấy a đã đi chỉ dùm e..về kinh phí, nơi ăn, ở, vui chơi..
E cảm ơn
5 câu trả lời 5