nguyên đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoDanh ngôn · 4 năm trước

C/M (AC+BD)² +(AD-BC)² =(A² +B² )(C² +D² ) ...................dễ mà :))?

5 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 4 năm trước

  =A²C² + B²D²+ A²D²+B²C²+2ABCD-2ABCD

  = A²(C²+D²)+ B²(C²+D²)

  = (A²+B²)(C²+D²)

 • Ẩn danh
  4 năm trước

  .

 • Ẩn danh
  4 năm trước

  .

 • Ẩn danh
  4 năm trước

  .

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 4 năm trước

  bạn thử vào diễn đàn học mãi hỏi xem ở đấy có sẵn người có thể giúp bạn đấy

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.