Hình học 9 Nhờ các anh, chị và các bạn giải giúp nhé! Cám ơn nhiều?

Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Qua A kẻ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và cát tuyến ACD (C nằm giữa A, D) với đường tròn (O) sao cho C và B nằm khác phía qua OA. Gọi H là trung điểm của CD. a) Chứng minh rằng: bốn điểm A, B, O, H thuộc một đường tròn. (Đã giải được rồi) b) Gọi E là giao điểm của tia HO và... hiển thị thêm Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Qua A kẻ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và cát tuyến ACD (C nằm giữa A, D) với đường tròn (O) sao cho C và B nằm khác phía qua OA. Gọi H là trung điểm của CD.

a) Chứng minh rằng: bốn điểm A, B, O, H thuộc một đường tròn. (Đã giải được rồi)

b) Gọi E là giao điểm của tia HO và (O) (E, B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa cát tuyến ACD). Đường trung trực của BC cắt CE tại S. Chứng minh rằng: rồi suy ra tứ giác BEOS nội tiếp. (Đã giải được rồi)

c) Chứng minh rằng: AS là tia phân giác của và AS // BE. (Chưa giải ra, nhờ các anh, chị giúp nhé)

d) Qua D kẻ đường thẳng song song với BE cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh rằng: tứ giác SOFC nội tiếp. (Chưa giải ra, nhờ các anh, chị giúp nhé)
Cập nhật: Câu c mình đã giải ra rồi. Còn câu d nhờ các anh chị giải giúp nhé!
1 câu trả lời 1