Vùng biển nước ta có diện tích khoảng bao nhiêu km^2?

10 câu trả lời 10