Cho mình hỏi tí!!?

Tại sao khi bơi người ta quy định " Con trai vào bơi thì phải cởi trần và mặc quần bơi và không được mặc quần JEAN " giải thích giúp mình với "
5 câu trả lời 5