Cho mình hỏi tí!!?

Tại sao khi bơi người ta quy định " Con trai vào bơi thì phải cởi trần và mặc quần bơi và không được mặc quần JEAN " giải thích giúp mình với "
6 câu trả lời 6