Một chiều khi trăng tròn nhẹ nắm chênh chếch chân trời, trên con đường nhiều bậc thang chỉ vài khách thập phương qua lại....?

.. những bước chân nhẹ nhẹ trên con đường mang nhiều nét tự nhiên , ta cũng thấy lòng trảy với mênh mông, thật cũng không hiểu nổi mình, sao cứ lơ lững mãi.... nhìn con đường gập ghềnh những bậc đá chợt thấy sao nhẹ bàn chân, vai không mang gánh, chân không mỏi, yêu mãi đời yêu mãi không thôi...
Cập nhật: Chiều nay một cơn mưa nho nhỏ ghé qua mái nhà, đã vào mùa mưa đâu mà sao nàng mưa đến sớm thế, thời gian thật lướt qua nhanh!
1 câu trả lời 1