X(x+3) = (2x-1)(x+3) toán lớp 8 ai giải giúp em vs chiều kt r huhuhuhu gải phuong trình?

19 câu trả lời 19