Em đang thắc mắc về dương vật của em.. Em xem trên mạng thì dương vật ai cũng có dây hãm ở dương vật nhưng em lại không có ạ?

8 câu trả lời 8