Là người bị chia tay, bạn có thể vẫn làm bạn bè được ngay sau một câu chia tay với một tâm thế rất ổn định được không?

sau đó ng bị chia tay vẫn nt, vẫn có thể gặp nhau nc bình thường, thậm chí còn động viên ng kia? Sao lại có tình cảnh này? Thật sự mọi chuyện cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng rất khó hiểu. ai lý giải giúp mình với?
9 câu trả lời 9