Nghiện xem sex và nhiều thứ....?

Mình bị nghiện xem sex (truyện,phim,truyện tranh) cả sex trai gái lẫn sex gay..Mỗi khi xem thì mình đều có thủ dâm khi thì cho ra khi thì không,nhưng gần đây mình bị vài vấn đề 1:mình thủ dâm nhanh ra hơn trước,kích thích là ra ngay mà 1 ngày mình có thể thủ dâm cỡ 3 4 lần 2:mình bị kích thích dữ dội với kiểu... hiển thị thêm Mình bị nghiện xem sex (truyện,phim,truyện tranh) cả sex trai gái lẫn sex gay..Mỗi khi xem thì mình đều có thủ dâm khi thì cho ra khi thì không,nhưng gần đây mình bị vài vấn đề
1:mình thủ dâm nhanh ra hơn trước,kích thích là ra ngay mà 1 ngày mình có thể thủ dâm cỡ 3 4 lần
2:mình bị kích thích dữ dội với kiểu truyện sex có bạo dâm của gay(trói,đánh,...) và bị ám ảnh
mình phải làm sao đây
P.s mình chưa chịch bao giờ và mới 19 tuổi
10 câu trả lời 10