Cho mình hỏi tên 1 bộ phim kể về 1 nhân vật nam có khả năng tự động du hành thời gian đến các mốc thời gian trong cuộc đời mình?

Cho mình hỏi tên 1 bộ phim kể về 1 nhân vật nam có khả năng bị tự động du hành thời gian đến các mốc thời gian trong cuộc đời mình ( bị từ nhỏ). SAu đó anh ta yêu người con gái thời bé của mình và có 1 đứa con, sau đó anh ta sẽ chết và biết trước được cái chết của mình.
13 câu trả lời 13