Chả là hôm nay có có dùng dao lam của chú e lỡ cứa 1 ít vào tay chảy máu liệu e có bị HIV k ạ ? ( chú e k bị HIV )?

14 câu trả lời 14