Cho mk hỏi nếu học lực của mk đều xếp loại giỏi n ky 2 mk bị hạnh kiểm khá thì cả năm có được học sinh giỏi k?

9 câu trả lời 9