Bạn nào có xem phân đoạncphim nào có cảnh đèn khẩu thuật tắt để kết thúc ca phẩu thuật thì cho mình để mình ghép vào phim mình với?

Mình đang làm 1 đoạn phim ngắn trong đó có cảnh phẩu thuật tim. Bạn nào có phim bộ phim nào, hoặc phân đoạn nào có cảnh đèn khẩu thuật tắt để kết thúc ca phẩu thuật thì cho mình để mình ghép vào với. Cảm ơn
3 câu trả lời 3