Giải phương trình sau :5x+25=0?

21 câu trả lời 21