Giải phương trình sau :5x+25=0?

25 câu trả lời 25