Giải phương trình sau :5x+25=0?

26 câu trả lời 26