Mọi người ơi..con này có phải là đỉa không?? Mình vừa phát hiện ở hồ rùa nhà mình đây!!?

6 câu trả lời 6