Hỏi ngu chút ,sao muon tiền phải trả tiền lại?

Đã có quãng thoi gian bọn mình rat hay nch ,rất gần ,roi bỗng 1 ngày nguoi đó đá mình đi
6 câu trả lời 6