Mình muốn tham quan ruộng nuôi cá và tôm ở đâu? Vườn xoài ở tỉnh nào cũng có hay sao ?

Một anh bạn nước ngoài muốn đi xem mấy chỗ dưới đây. Bạn nào biết xin vui lòng cho địa điểm giúp mình ^^ :* 1. Đầm nuôi cá và nuôi tôm. 2. Ruộng lúa kết hợp nuôi cá. 3. Vườn xoài. 4. Chợ nổi (chỗ này thì mình biết, nhưng không biết khách lẻ thuê cano ra xem ruộng lúa bao nhiêu tiền/người ?) Theo mình biết: 1. Đầm... hiển thị thêm Một anh bạn nước ngoài muốn đi xem mấy chỗ dưới đây.
Bạn nào biết xin vui lòng cho địa điểm giúp mình ^^ :*

1. Đầm nuôi cá và nuôi tôm.
2. Ruộng lúa kết hợp nuôi cá.
3. Vườn xoài.
4. Chợ nổi (chỗ này thì mình biết, nhưng không biết khách lẻ thuê cano ra xem ruộng lúa bao nhiêu tiền/người ?)

Theo mình biết:
1. Đầm nuôi cá và nuôi tôm - Sóc Trăng ?
2. Ruộng lúa kết hợp nuôi cá - Long An ?

Xin cám ơn rất nhiều ^^.
4 câu trả lời 4