Hình học 9, còn câu cuối khó quá chưa giải ra, nhờ các anh chị và tất cả các bạn giải giúp nhé! Cám ơn nhiều.?

Cho đường tròn (O; R) và điểm S cố định nằm ở ngoài đường tròn (O). Vẽ các tiếp tuyến SA, SB (A, B là tiếp điểm), vẽ cát tuyến SCD không qua O và nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng SO có chứa điểm A (C nằm giữa S và D). Gọi I là giao điểm của AB và OS. a) Chứng minh rằng: AB vuông góc SO và SA.SB = SC.SD.... hiển thị thêm Cho đường tròn (O; R) và điểm S cố định nằm ở ngoài đường tròn (O). Vẽ các tiếp tuyến SA, SB (A, B là tiếp điểm), vẽ cát tuyến SCD không qua O và nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng SO có chứa điểm A (C nằm giữa S và D). Gọi I là giao điểm của AB và OS.

a) Chứng minh rằng: AB vuông góc SO và SA.SB = SC.SD. (Đã giải ra)

b) Chứng minh rằng tứ giác SAOB nội tiếp được đường tròn và xác định tâm T của đường tròn này. (Đã giải ra)

c) Chứng minh rằng: SI.SO = SC.SD. Từ đó suy ra tứ giác CDOI nội tiếp. (Đã giải ra)


d) Gọi H là giao điểm của SD và AB. Vẽ OM  CD tại M. Trên tia đối của tia IC lấy điểm K sao cho I là trung điểm của CK. Tia SO cắt KD tại Q. Chứng minh rằng: CK // HQ. (Câu này chưa giải ra, nhờ tất cả giải giúp nhé)
Cám ơn.
1 câu trả lời 1