Em định mở khách sạn, vậy cho em hỏi nhân viên tiếp tân của em cần bằng cấp thế nào? Là đủ tiêu chuẩn vậy ạ ( đặt biệt là anh văn)?

6 câu trả lời 6